Go to Top

Projekter

Installation af OM3 Fiber back bone i et større Københavns Indkøbs Center.
I sommeren 2011 havde Fibermanden Aps den fornøjelse at installere et Om3 fibernetværk i et større københavns indkøbscenter.

Projektet havde til formål at implementerer en fiberbackbone fra Centralt placeret serverrum til 18 nye krydsfelter placeret centralt rundt i centret på de enkelte etager. Fiber backbonen havde til formå,l at linke et større netværk af access points sammen med serverene i serverrummet.
Netværket bliver bla. brugt til en trådløs WIFI kunde løsning og skal senere kunne benyttes til kunde tælling og IP overvågning.
Der blev trukket 4600 meter 12 leder 0m3 fiber som er fuldt fusionssplisset i alle x-felter.